INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

BORANG MAKLUMAT KEPAKARAN PEDAGOGI MASA KINI PENSYARAH

Username:
Password: 

Tukar Password


Untuk Log in kali pertama:

Username: Nombor KP anda (Tanpa '-').
Password: Nombor KP anda (Tanpa '-').

Catatan:
Sistem ini akan dibuka pada ..... hingga .....

Terima kasih atas kerjasama anda!